Mirasçılar arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

Mirasçılar arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, eşi hayattayken ev aldıklarını belirten okuyucu, eşinin vefat ettiğini ve ilk eşinden olan çocuğunun tapu iptal talepli dava açtığını aktardı. Okuyucu bu davanın nasıl sonuçlanacağını sordu.


Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, eşi hayattayken ev aldıklarını belirten okuyucu, eşinin vefat ettiğini ve ilk eşinden olan çocuğunun tapu iptal talepli dava açtığını aktardı. Eğer iptal olmazsa tenkis istediğini dile getiren okuyucu, eşi hayattayken bu çocuğu için de mal bağışladığını söyledi. Söz konusu ev alınırken kendisinin de ziynet eşyalarının satıldığını aktaran okuyucu bu davanın nasıl sonuçlanacağını sordu. İşte Tamer Heper'in yanıtı...

Mirasçılar arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

****

Davanın sonuçlanmasında kararı mahkeme verecek. Davanın sonucu bilinemez fakat hukuki durumun ne olduğu açıklanabilir. Birincisi; okuyucu ‘bir daire almıştık’ diyor ancak evin kimin üzerine alındığını dile getirmiyor. Ancak olayın gelişimi, alınan bu evin okuyucunun ismine tescil edildiğini ortaya koyuyor. 

Yani dava açan çocuk, babasının mirasçısı sıfatıyla okuyucuya ait tapu kaydının iptalini ve 3/4 miras payının kendisine verilmesini talep ediyor. Fakat bu istek, gerçekte bağış yapılan ancak tapuda satış gibi gösterilerek devir işlemi yapılan gayrimenkuller için söz konusu olur. Oysa bu durumda üçüncü kişiden alınan bir ev bulunuyor ve anlaşıldığı kadarıyla doğrudan okuyucunun adına tescili yapılmış. Kendisi de satın alınırken ziynet eşyasının satıldığını belirtiyor. Yani doğrudan doğruya bir muvazaa yani bağış olduğu durumda satış gösterilmiş gibi bir durum ispata muhtaç ancak zor. 

****

İkincisi; hayatını kaybeden eş hayattayken çocuğuna da birtakım gayrimenkuller vermiş. Bu durum şu şekilde değerlendirilebilir: Vefat eden eş yaşıyorken miras taksimi gerçekleştirmiş. Miras bırakanın vefattan önce yaptığı tasfiye maksatlı kazandırmalar, miras hesabı kapsamına alınır. Dolayısıyla vefat eden eş, okuyucuya bu evi veya evdeki hissesini devretmiş olsaydı, çocuğuna yaptığı kazandırmalar da miras hesabına ya da gerektiğinde tenkis hesabına alınacaktı. 

Mirasçılar arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

Zira davacı, gerektiğinde tenkis de istiyor. ‘Tenkis talep etmiş’ denirken, davacının saklı payını talep etmesi kastediliyor. Çocuğun saklı payı miras payının yarısıdır. Sonuç olarak çocuğun davasında iddiasını ispatta güçlük görülüyor ancak takip edilmesi gereken bir dava.

Bağışlanan ev için miras davası açılabilir mi?

Üvey kardeşlerin mirasta payı olur mu?

Üvey kardeşi olanlar dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır?