09 / 12 / 2022

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

Kardeşler arasında çok büyük bir sorunlara yol açan miras paylaşımına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır? İşte miras paylaşımına dair tüm merak edilenler...Miras paylaşımı konusunda çoğu zaman kardeşler arasında anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Kardeşler arasındaki miras paylaşımının nasıl olması gerektiğine dair tüm detaylar Medeni Hukuk ile belirleniyor.  
 
Anne veya babanın vefat etmesi, her ikisinin de hayatta olmaması durumunda miras paylaşımı kardeşler arasında eşit şekilde yapılabiliyor. Ancak bir vasiyetname var ise o zaman bu eşit paylaşım belirli şartlara göre esnetilebiliyor. 

Ananeler ya da babalar çocukları arasında miras paylaşımı yaparken çocukların saklı paylarına müdahale edemiyorlar. Bu yüzden vasiyetnamelerin bu saklı paylara riayet edilerek hazırlanması gerekiyor. Aksi takdirde vasiyetnamenin geçersizliği mahkeme kararı ile sağlanabiliyor. 

Kardeşler arasında miras paylaşımı nasıl yapılır?

Kardeşler arasındaki miras paylaşımında anlaşmazlıkların yaşanması halinde bu durum mahkemeye taşınabiliyor. Vefat eden kişinin vasiyeti yoksa mirastan pay alacak kişiler zümre sistemine göre belirleniyor. 3. zümreye kadar olan akrabaların mirastan pay alma hakkı bulunuyor. 

Vefat eden kişinin eşi hayattaysa mirasın dörtte biri eşe veriliyor. Miras davalarında anlaşmazlık olması halinde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekiyor.  
 
Geri Dön