02 / 07 / 2022

Ak-Al Tekstil, Aydınlık Ticaret'ten alacağını 2 konut ile tahsil etti!

Ak-Al Tekstil, Aydınlık Ticaret'ten alacağını 2 konut ile tahsil etti!

AK-AL Tekstil, Aydınlık Uluslararası Ticaret alacağını tahsil etmek için borçlunun Esenyurt'taki 310 binl ira değerindeki 2 konutunu aldıAK-AL Tekstil, Aydınlık Uluslararası Ticaret alacağını tahsil etmek için borçlunun Esenyurt'taki 310 binl ira değerindeki 2 konutunu aldı. Yapılan açıklama şöyle:

 AK-AL TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'nun 15.02.2012 tarihli toplantısında ;

 Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları TAŞ'nin devir alınması suretiyle vaki birleşme sonucunda Şirketimize intikal eden alacaklar kapsamında Aydınlık Uluslararası Ticaret A.Ş.'nin borçları nedeniyle Aksu tarafından açılmış olan takip ve davalardan herhangi bir sonuç alınamamış bulunulduğu, borçlu şirketin 23.01.2012 tarihli yazısı ile İstanbul ili, Esenyurt ilçesinde k in ve tapunun 1394 ada 9 parselinde kayıtlı her biri 92 m2 brüt alanı haiz  23 ve 29 sayılı bağımsız bölümleri, LOTUS Gayrımenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafınden düzenlenen 20.01.2012 tarihli Değerleme Raporuna göre toplam 310.000,- TL değerde iki adet mesken niteliğinde dairenin mülkiyetinin Şirketimize devrolunması, ayrıca 60.000,- ABD Doları'nın da 12 eşit taksitte nakden ödenmesi suretiyle konuyu sulhen sonuçlandırmayı önerdiği görülerek ;

- Geçen süre zarfında hukuki yollara başvurulmuş olmasına rağmen herhangi bir tahsilatın yapılamamış bulunması,

- Borçlu şirketin herhangi bir malvarlığının saptanamamış olması

 karşısında, Aydınlık Uluslararası Ticaret A.Ş.'nin önerisinin kabul olunmasına,bu işlemler neticesinde halen 748.330,16 TL. tutarındaki alacağımızın 329.130,16 TL. tutarındaki bakiyesinin tahsilinden vaz geçilerek sulh yapılmasına, sulh sözleşmesinde belirtilen koşulların yerine getirilmesini takiben borçlu aleyhine açılmış olan takip ve davaların takibinden imtina olunmasına karar verilmiş olup, Şirket Yönetimi gerek Sulh Sözleşmesinin imzalanması ve gerekse yukarda belirtilen taşınmazların zikredilen bedeller üzerinden yürürlükteki İmza Sirküleri esasları dahilinde satın ve devir alınması için yetkili kılınmıştır.

 Şirket Yönetim Kurulumuz'un bu kararı doğrultusunda,söz konusu işlemlerin tamalanmasını müteakip gereken açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Hüseyin Belibağlı/emlakkulisi.com