01 / 07 / 2022

Akçansa Çimento sorumluluk beyanını yayınladı!

Akçansa Çimento sorumluluk beyanını yayınladı!

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılan açıklamaya göre Akçansa Çimento sorumluluk beyanını yayınladı. İşte Akçansa Çimento sorumluluk beyanı...Akçansa Çimento tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ:14.08.2014   

KARAR SAYISI : 962

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 30.06.2014 tarihinde sona eren 6 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, No: 14 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide 01/01/2014-30/06/2014 dönemi faaliyet raporu ve mali tablolarımız ektedir.


Şirketimiz yönetimi tarafından 30.06.2014 tarihi itibariyle bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan UMS/UFRS esaslı dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda; Tarafımızdan incelendiğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların  işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,


AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.H. Hakan GÜRDAL   Hüsnü DABAK

Genel Müdür   Mali İşler Müdürü