Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Abidin Tekbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi'nde kuruldu.

Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Abidin Tekbaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL'lik sermaye ile 23 Eylül'de kuruldu. 


Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;  Madencilik a) Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi,satın alınması ve kiraya verilmesi;  b) Maden arama ruhsatnamesi almak,maden aramak, işletme hakkı talep etmek,işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.  c)İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak.  d)İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.  e)İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile hertürlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.  f) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi.  g) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek.  h)Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  i)Yakıt olarak kullanılan her türlü orman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevlerinin alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını. j)Demir,çelik,saç,bakır,alüminyum,çinko sarı ve sair metallerin ve hurdaların alım satımı,işlenmesi,dökümünün yapılması ve yaptırılması,nakliye ve bunlara ait her türlü makine aksam yedek parçalarının montaj ve imali alım satımı ithalat ve ihracatının yapılması. k)Metal mamül,yarı madde ve malzemelerin dökümü,fason dökümünün yapılması ve yaptırılması l)Her türlü metal ve metaldan mamüllerin yurt içi ve yurt dışında alımını ve satımın yapmak. m) Her türlü demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı,zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. n) İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları,kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler,talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması,çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek.


Akel Madencilik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, No:4A Daire:1