24 / 05 / 2022

Akfen GYO 2014 Haziran aylık yatırımcı raporunu yayınladı!

Akfen GYO 2014 Haziran aylık yatırımcı raporunu yayınladı!

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2014 yılı Haziran ayı aylık yatırımcı raporunu yayınladı.Akfen GYO 2014 Haziran aylık yatırımcı raporunu yayınladı.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Dosya için tıklayın