Akfen Holding esas sözleşme tadilinin SPK onayı alındı!

Akfen Holding esas sözleşme tadilinin SPK onayı alındı! Akfen Holding esas sözleşme tadilinin SPK onayı alındı!

Akfen Holding A.Ş'nin şirket esas sözleşmesi tadili ilgili Sermaye Piyasa Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay alındı...


Akfen Holding A.Ş'den özel durum açıklaması;


Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Şirketimizin esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla  esas sözleşmenin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 ve 22. maddelerinin  tadili ile ilgili başvurumuz çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 07.05.2013 tarihli ve 29833736-110.03.02-1474-4866 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2013 tarihli ve 67300147/431.02-57624-578770-5176/3749 sayılı yazısı ile onaylanmış  Esas Sözleşme Tadili ekte sunulmuştur.


Şirket esas sözleşmesi tadilini görüntülemek için tıklayın