13 / 08 / 2022

Akgün Proje Yapı İnşaat Otomotiv Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Akgün Proje Yapı İnşaat Otomotiv Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Maltepe'de Abdul Samet Akgün tarafından kuruldu.Akgün Proje Yapı İnşaat Otomotiv Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Maltepe'de Abdul Samet Akgün tarafından kuruldu.

Akgün Proje Yapı İnşaat Otomotiv Mobilya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Her türlü kamu ve özel inşaat, taahhüt işlerini yapmak. Ayrıca kat karşılığı, her türlü inşaat yapmak ve bunları satmak. b) Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleriyle uğraşmak. Bu işlerle ilgili plan proje yapmak ve bu projeleri gerekli yerlerde uygulamak için yerli yabancı teknik elamanlar istihdam etmek ve çalıştırmak. c) Her türlü dekorasyon, tadilat tamirat işlerini yapmak. Arsa karşılığı inşaat yapmak. d) Her türlü inşaat malzemelerinin ve elektrik malzemelerinin alım satımını yapmak. e) Konularıyla ilgili plan proje, statik hesap, çelik çatı uzay çatı işlerini yapmak. Bu konuda bu işler ile ilgili projeler yapmak ve gerekli yerlerde uygulamak için, şirket bünyesinde yerli ve yabancı teknik elamanlar isdihdam etmek ve çalıştırmak. f) Konuları ile ilgili her türlü makine ve teçhizat ve araç satın almak, bunları işletmek kiraya vermek, bu konuda iş makinaları, araç gereç kiralamak. g) Şirket ihtiyacı için aldığı arsalara inşaat yapmak. Ayrıca, eski binaları satın almak bunları yıkarak yeni inşaat yapmak. Eski binaları yıkarak yerine kat karşılığı inşaat yapmak. h) Her türlü Otomotiv alım, satım işleriyle uğraşmak. Bunlarla ilgili her türlü binek ve ticari araç alım satımını yapmak. Bu konuda galeri, tamirhane, servis gibi işyerleri açmak ve işletmek, kiraya vermek. Bu konuda tesisler kiralamak. i) Her türlü Mobilya alım satımını imalatını yapmak. Bu konuda atölyeler, teşhir yerleri, mağazalar, fabrikalar açmak ve bu konuda işyerleri inşa etmek kiralamak veya kiraya vermek. Her türlü kapı Mutfak işlerinin imalatını ve alım satımını yapmak. j) Turizm işleriyle uğraşmak otel, tatil köyleri, kamp yerleri kurmak, bunları inşa etmek bu konuda tesis kiralamak veya kiraya vermek. Yap işlet devret işleriyle uğraşmak. Lokanta, kafe, bar ve eğlence yerleri açmak işletmek. k) Konularıyla ilgili İthalat ihracat yapmak. l) Şirket konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik almak veya vermek, sınayi mülkiyet hakları marka ve ihtira beratları, lisans patent iktisap etmek veya vermek. m) Şirket maksadına ulaşabilmesi ve konusunda faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan mesleki geçmiş teknik bilgi ve tecrübeye sahip, yerli ve yabancı gerçek kişileri şirket bünyesinde isdihdam etmek ve bunlarla anlaşmalar yapmak. Gerektiğinde yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık kurmak. Yerli ve yabancı sermaye şirketlerine iştirak etmek. n) Şirket maksadına ulaşabilmesi ve konularında faaliyet göstermesi için gerekli olan kısa orta veya uzun vadeli nakit veya gayri nakit kredileri temin etmek ve kullanmak. o) Şirket konusuna giren işleri gerçekleştirebilmesi için uzun orta kısa vadeli iç ve dış kaynaklı kredileri temin edebilir ve kullanabilir. p) Şirket konularıyla ilgli yurt içinde ve yurt dışında ihalelere girebilir. q) Şirket konusu ile ilgili bil cümle patent, ihtira beratı, know, how marka gibi gayri maddi hakları satınalabilir, kiralayabilir bu tür hakları kendi adına ihdas ve tescil edebilir, gerektiğinde satabilir veya kiralayabilir. r) Şirket ihtiyacı için gayri menkuller inşa etmek veya satın almak, şirket gayri menkullerinde ipotek ve tesis edebilir. Üçüncü şahısların borçları için ipotek fekedebilir. Şirket alacakları için ipotek ve rehin alabilir.