Akhisar'da 3.2 milyon TL'ye satılık fabrika!

Akhisar'da 3.2 milyon TL'ye satılık fabrika!Manisa İli, Akhisar İlçesinde yer alan 6.217,52 metrekare yüzölçümlü fabrika 3 milyon 222 bin 883,40 TL bedel ile icradan satılıyor.


Manisa İli, Akhisar İlçesinde yer alan 6.217,52 metrekare yüzölçümlü fabrika 3 milyon 222 bin 883,40 TL bedel ile icradan satılıyor. 


Manisa İli, Akhisar İlçesi, 105 Ada No, 9 Parsel No, ÇUBUKÇALI MEVKİİ, KAPAKLI Köyü, Tapu kayıtlarında taşınmaz arsa vasfındadır. Yüzölçümü 6.217,52 Metrekaredir. Tapuda her ne kadar arsa vasfında olsa da taşınmaz üzerinde fabrika binası bulunmaktadır. Toplam yapı alanı sığınakla beraber 1704 metrekaredir. Fabrika kapalı olduğu için içerisine girilememiştir. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne heyetle gidilerek yapı ruhsatı temin edilmiştir. Bina değerlendirilmesinde 2016 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık ~2 mâliyesi esas alınmıştır. Organize Sanay Bölgelerindeki yapılar 4A gurubuna girmektedir.


Kıymeti:3.222.883.40 TL

1. Satış Günü: 26/09/2017 11:00-11:05

2. Satış Günü: 24/10/2017 11:00-11:05


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/647 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/07/2017