Akhisar'da 7.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Akhisar'da 7.3 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!Manisa İli, Akhisar İlçesi, Kapaklı Köyü, Çubukçalı Mevkii'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 7 milyon 347 bin 332 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Manisa İli, Akhisar İlçesi, Kapaklı Köyü, Çubukçalı Mevkii'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 7 milyon 347 bin 332 TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkulün ilk ihale tarihi 7 Mart 2018 olarak belirlendi.

 

Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı Köyü, Çubukçalı Mevkii, 109 Ada, 4 Parsel, 48.434,00 m² yüzölçümlü, iki katlı betonarme idari bina, bir katlı betonarme fabkrika binası ve teshin merkezi ve arsası nitelikli ana taşınmaz olup Akhisar İcra Hukuk Mahkemesinin 05/10/2017 tarih, 2017/21 E., ve 2017/172 K. sayılı ilamına sunulan bilirkişi raporuna göre, Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı Mahallesinde bulunan iki katlı betonarme idari bina, bir katlı betonarme fabrika binası ve teshin merkezi ve arsası vasıflı 48.434,00 m² yüzölçümlü 109 ada, 4 parselde kayıtlıdır.

 

Kıymeti : Akhisar İcra Hukuk Mahkemesinin 05/10/2017 tarih 2017/21 E, ve 2017/172 karar sayılı ilamı ile taşınmazın değerinin 7.347.332,00 TL olarak tespitine karar verilmiştir.

 

1. Satış Günü : 07/03/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA

 

SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesinin Akhisar İcra Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankasında bulunan TR 120001500158007290516622 nolu hesabına yatırarak veya ihale öncesi nakit olarak vererek veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve 1/2 tapu harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/2696 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 24/01/2018