11 / 08 / 2022

Akıllı şehirler yaygınlaşıyor: Kentler dönüşüyor!

Akıllı şehirler yaygınlaşıyor: Kentler dönüşüyor!

Akıllı şehirler gittikçe ön plana çıkıyor. Akıllı şehirlerin yarattığı değerin örneklerle aktarıldığı bir rapor hazırlandı. Bu raporda, akıllı şehirler için yapılması gerekenlere yer verildi. Peki akıllı şehirler neden önemli? İşte ayrıntılar...WWF-Türkiye, Türkiye Belediyeler Birliği ve EY Türkiye ortaklığında düzenlenen “Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler” raporu gerçekleştirilen çevrimiçi basın toplantısı ile anlatıldı. 

Raporda; hızlı şehirleşme, göç, nüfus artışı, güvenlik ve verimsiz kaynak kullanımı gibi güçlüklerle karşılaşılan kentlerde, yeni teknolojiler imkanıyla  sunulacak akıllı şehir dönüşümünün problemlerinin çözülmesinde önemli rol üstleneceği ve değer yaratacağı belirtildi. Türkiye ve dünyadan belediyelerin bu alandaki iyi uygulamalarından örneklerin de paylaşıldığı raporda geleceğin akıllı şehirleri için hazırlanan yol haritasına da yer verildi. 

Akıllı şehirlerin oluşturduğu değerin örneklerle belirtildiği raporda genişleyen şehirlerin çevre ve yaşam kalitesinde oluşturduğu baskılar vurgulanarak yenilikçi teknolojilerle akıllı şehir dönüşümü yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çekildi. 

Akıllı şehirler yaygınlaşıyor: Kentler dönüşüyor!

Fatma Şahin: ‘Gelecek için akıllı şehir dönüşümü şart’

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şöyle konuştu: 

“Veri yüzyılı olarak adlandırdığımız bu yüzyılda şehirlerin bugünü ve geleceği ancak şehirlerin akıllı hale dönüştürülmesi ve teknolojiyle bütünleşmesiyle sağlanabilir. 90’lı yıllarda hayatımıza giren ‘akıllı şehir’ kavramı, teknolojiyi vatandaş odaklı olarak şehrin sorununun çözümünde kullanabilme olarak ifade ediliyor. Akıllı şehir uygulamaları, temel gayesi vatandaşın yaşamına dokunmak olan biz yerel yöneticiler için artık vazgeçilmez bir çözüm aracı. Akıllı şehir konusundaki stratejilerin, kavramların ve ihtiyaçların netleştirilmesi ve henüz başlangıç aşamasında olan çalışmaların doğru yönlendirilmesine yönelik hazırlanan bu eserin ilgilileri için faydalı bir kaynak olmasını ümit ediyor; çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”

Akıllı şehirler yaygınlaşıyor: Kentler dönüşüyor!

Metin Canoğulları: ‘Dönüşümde dijital araçlar etkin kullanılmalı’

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları da, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metin Canoğulları şunları kaydetti:

“Dijitalleşmenin, şehirlerimizin yaşam kalitemizi, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği ve toplumsal yapının güvenliğini sağlayacak yeni perspektiflere ve uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmasında önemli bir role sahip olacağı bir gerçek. Şehirlerimizin; dijital araçların en etkin olarak kullanıldığı “Geleceğin akıllı şehirlerine” evrilmesi ve barındırdığı tüm varlıkların yaşamına katkı sağlayacak ve kalkınmayı destekleyecek, yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı uygulamaları bir an önce devreye alması gerekiyor. Bu çalışmamızda TBB ve WWF-Türkiye iş birliğiyle, özellikle şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümüne öncülük edecek yerel yönetimlerimize dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamalar, evrensel yöntemler ve yaklaşımlar ışığında bir kılavuz ortaya çıkarmak ve yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odağında bir akıllı şehre dönüşümün yaklaşımlarını paylaşmayı amaçladık.”

Akıllı şehir yaklaşımı Türkiye’de yaygınlaşıyor

Büyümesi en hızlı olan şehirler İstanbul, Ankara,  İzmir  ve Bursa oldu. Bu iller dünyanın en hızlı büyüyen 10 metropol kentleri arasında bulunuyor. Hızlı büyümeyle temel güçler şeklinde ifade edilen teknolojik, küresel, demografik ve çevresel etkilerin oluşturduğu dalgalar, 2010’larda akıllı şehirlerin Türkiye’deki yaygınlığını artırdı. Türkiye’de akıllı şehirler kapsamında sürdürülen çalışmalarda büyükşehirler ön planda yer alıyor. Giderek yaygınlaşan uygulamalarla yerel yönetimler teknolojiden faydalanarak vatandaş odaklı hizmetlerin sağlanması ve sosyal kapsayıcılığın sunulması amacıyla çalışıyor. Türkiye Belediyeler Birliği belediyelerin katılımının daha falza olması amacıyla için Akıllı Şehirler Yarışması yapıyor. 

Akıllı şehirler yaygınlaşıyor: Kentler dönüşüyor!

Akıllı şehir dönüşümünün boyutları 

“Değer Yaratmak için Akıllı Şehirler” raporundaki verilere göre; insan odaklı akıllı şehir dönüşümü kapsamında sosyal kapsayıcılığın yapılması, yetkinliklerin yükseltilmesi ve yaratıcılığa destek olunması heefleniyor. Bu çerçevede dijital ve veri odaklı eğitim akademileri, engelli vatandaşlar için iş ya da sosyal fırsatlar sağlanan merkezler, genç işsizler için iş imkanı sunan projeler ve yaşlıların ihtiyaçlarını cevaplayan projeler gibi uygulamalar dikkat çekiyor. 

‘Akıllı çevre’ kavramı altında kaynakların verimlilikle kullanımı ile sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturma planı bulunuyor. Akıllı çevre fonksiyonel alanı kapsamında akıllı çöp toplama sistemleri, enerji ve su tasarruflu tarım uygulamaları, akıllı aydınlatma sistemleri, yenilenebilir enerji üretimi ve akıllı geri dönüşüm modelleri gibi iyi uygulama örnekleri yer alıyor. 

Ayrıca yaşanabilir akıllı şehirlerin tasarlanabilmesi için mekân yönetimi, sağlık, güvenlik ve turizm gibi başlıklar altındaki ihtiyaçların giderilmesinin gerektiği belirtiliyor. Akıllı yaşam başlığı altında ön plana çıkan ana konular arasında; acil durum ve afet yönetiminin yapılması, güvenli bir yaşamın devam ettirilmesi, kültürel mekânların potansiyelinin keşfedilmesi ve korunması, şehir turizminin hareketlendirilmesi ve kentin markalaşması ile kentsel dönüşümün kapsayıcı bir şekilde yapılması bulunuyor.

Şehrin yaşanabilirliğine ve ekonomisine de yakından etki eden akıllı hareketlilik başlığı ise insanı odak notkasında tutarak sürdürülebilir, erişilebilir ve entegre bir ulaşımı planlıyor. Ulaşım hizmetleri, erişilebilirlik, akıllı ulaşım sistemleri ve bağlanabilirlik bu alan altında değerlendiriliyor.

Şehirlerde yeşil dönüşüm ve akıllı bina dönemi!

Akıllı şehirler geliyor: 80 bin konut dönüşüyor!