Akiş GYO 2017 faaliyet raporu!

Akiş GYO 2017 faaliyet raporu! Akiş GYO 2017 faaliyet raporu!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Otaklığı 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 döneminine ait faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.Akiş Gayrimenkul Yatırım Otaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO sorumluluk beyanı:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
  
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 09.03.2018 

KARAR NO : 13
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2017 yılına ait faaliyet raporunun;

·         Tarafımızca incelendiğini,

·         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
·         Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
  
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın