Akiş GYO çıkarılmış sermayesini 805 milyon TL'ye yükseltecek!

Akiş GYO çıkarılmış sermayesini 805 milyon TL'ye yükseltecek!

Akiş GYO'nun mevcut 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 805 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebi için SPK'ya başvuruda bulunuldu. 


Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımı için SPK'ya müracaat hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO'nun 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554 milyon 699 bin 850 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250 milyon 300 bin 150 TL nominal tutarda nakden artırılarak 805 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
21.01.2021 tarihli KAP açıklamamızın ilgili KAP şablonunda SPK başvuru tarihi girilmek suretiyle revize edilmiş halidir.

Şirketimizin 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 554.699.850,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.300.150,-TL nominal tutarda nakden artırılarak 805.000.000,-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.