GSD Denizcilik Gayrimenkul çıkarılmış sermayesini 150 milyon TL'ye yükseltecek!

GSD Denizcilik Gayrimenkul çıkarılmış sermayesini 150 milyon TL'ye yükseltecek!GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 52 milyon 180 bin 855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 150 milyon TL'ye yükseltilmesiyle ilgili ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname için SPK'ya başvuruldu.  


GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sermaye artırımı için SPK'ya müracaat ve taslak izahname gönderimi hakkında açıklama yaptı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 250 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52 milyon 180 bin 855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97 milyon 819 bin 144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebine ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. 

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

    

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014

8.976.155,4

16.826.857,860

187,46174

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014

    

B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022

3.741.000

7.012.944,010

187,46174

1,00

B Grubu

B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022

    

C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6

37.219.100,24

69.771.576,080

187,46174

1,00

C Grubu

C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6

    

D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030

2.244.600

4.207.766,410

187,46174

1,00

D Grubu

D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030

 

  

 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan taslak izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.

Saygılarımızla,

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.