25 / 06 / 2022

Akiş GYO ilk 9 ayda 255.1 milyon TL kira geliri elde etti!

Akiş GYO ilk 9 ayda 255.1 milyon TL kira geliri elde etti!

Akiş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Akasya AVM, Akbatı AVM ve diğer gayrimenkullerinden 255 milyon 410 bin 436 TL kira geliri elde etti. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 Eylül 2021 hesap döneminde sona eren faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Akiş GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre, şirket 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 266 milyon 72 bin 45 TL hasılat elde etti. 

Akiş GYO ilk 9 ayda 255.1 milyon TL kira geliri elde etti!

Şirket, aynı dönemde Akasya AVM, Akbatı AVM ve diğer gayrimenkullerinden 255 milyon 410 bin 436 TL kira geliri elde etti. 

Akiş GYO ilk 9 ayda 255.1 milyon TL kira geliri elde etti!

AKiş GYO'nun özkaynakları 3 milyar 622 milyon 352 bin 278 TL olurken, toplam kaynakları 6 milyar 301 milyon 227 bin 179 TL olarak açıklandı. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ:  04.11.2021
 
KARAR NO :         46

30 Eylül 2021 dönemine ilişkin,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 30.09.2021 tarihinde so1a eren hesap dönemine ait konsolide ve solo finansal tablolar ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,

beyan ederiz.

İstanbul,
 
04 Kasım 2021
 
Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın

Dosya için tıklayın

Akiş GYO, 2021'in üçüncü çeyreğinde 65.7 milyon TL net kâr elde etti!