17 / 08 / 2022

Halk GYO ilk 9 ayda 39.5 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO ilk 9 ayda 39.5 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 ara hesap döneminde gayrimenkullerinden 39 milyon 483 bin 110 TL kira geliri elde etti.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 ara hesap dönemine ait finansal rapor, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Halk GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirket, 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 ara hesap döneminde gayrimenkullerinden 39 milyon 483 bin 110 TL kira geliri elde etti. Şirket en yüksek kira gelirini 14 milyon 958 bin TL ile Ataşehir Halkbank Finans Kule gayrimenkulünden kazandı. 

Halk GYO ilk 9 ayda 39.5 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021 ara hesap döneminde özkaynakları 2 milyar 949 milyon 260 bin 449 TL oldu. 

Şirketin toplam portföy değeri 3 milyar 602 milyon 976 bin 375 TL oldu. Halk gYO'nun gayrimenkulleri ve gerçeğe uygun değerleri şu şekilde:

Halk GYO ilk 9 ayda 39.5 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 09.11.2021
  
KARAR SAYISI : 568

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
 Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın 

Halk GYO 2021'in 3. çeyreğinde 27.6 milyon TL kar elde etti!