Akiş GYO sermaye tavanını arttırdı!

Akiş GYO sermaye tavanını arttırdı! Akiş GYO sermaye tavanını arttırdı!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'n da yapılan yazılı açıklamaya göre Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermaye tavanını arttırdı.


Akiş GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1- Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,00-TL'den 500.000.000,00-TL'ye yükseltilmesine, bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavanının artırılması için izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirket'in Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. maddesinin, 'İmtiyazlı Menkul Kıymetler' başlıklı 9. maddesinin, 'Portföyün İdaresi ve Portföy Sınırlamaları' başlıklı 10. maddesinin, 'Özellik Arz Eden Kararlar' başlıklı 16. maddesinin, 'Şirket'in Yönetim ve Temsili' başlıklı 18. maddesinin, 'Yöneticilere İlişkin Yasaklar' başlıklı 21. maddesinin, 'Denetçi' başlıklı 23. maddesinin, 'Genel Kurul Toplantıları' başlıklı 25. maddesinin ve 'Temsilci Tayini' başlıklı 28. maddesinin de tadil edilmesine, 

3- Tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunularak gerekli izinlerin alınmasına ve tadil tasarısının genel kurulun onayına arz edilmesine,

karar verilmiştir.