Çukurova Balkon

Berkosan Yalıtım kayıtlı sermaye tavanını arttırıyor!

Berkosan Yalıtım kayıtlı sermaye tavanını arttırıyor! Berkosan Yalıtım kayıtlı sermaye tavanını arttırıyor!

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş., kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve izin geçerlilik süresinin yenilenmesi hakkında açıklama yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılan açıklama şöyle...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!Berkosan Yalıtım tarafından yapılan açıklama şöyle:


Yönetim Kurulumuz, 14.04.2014 tarih ve 2014-10 sayılı toplantısında Sermaye Piyasasını Kurulunun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) çerçevesinde "Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi ve Payları" başlıklı 6. Madde'sinde yeralan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 30.000.000-(otuzmilyon) TL'ndan 50.000.000-(ellimilyon) TL'na çıkarılmasına ve geçerlilik süresinin 2014- 2018 yıllarını kapsayacak şekilde yenilenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,Dosya için tıklayın