08 / 08 / 2022

Akiş GYO'dan Erenköy'deki gayrimenkul davası açıklaması!

Akiş GYO'dan Erenköy'deki gayrimenkul davası açıklaması!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında açıklama yaptı...Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
07.08.2019 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere; T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.01.2019 tarihli ve 110 numaralı Kararı ile Şirketimize ait İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 106, Ada N 1435 ve Parsel N 39'da kayıtlı taşınmazın az yoğunluklu konut alanı olarak belirlenmiş olduğu 22.03.2007 tasdik tarihli meri 1/5000 ölçekli Bölge Plan Kararlarının muhafazasına karar verildiğinden, ruhsat iptaline ilişkin T.C. İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 07.03.2017 tarihli, Esas No. 2016/1504 ve Karar No. 2017/553 sayılı kararı hakkında ‘Yargılamanın Yenilenmesi' talebi ile olağanüstü kanun yoluna başvurulmuş ancak T.C. İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nce 2019/425 Esas ve 2019/270 Karar sayılı kararı ile "davalı idareler yanında müdahil şirket tarafından tek başına yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunmasına yasal olanak bulunmadığı" gerekçesi ile yargılanmanın yenilenmesi talebinin incelenmeksizin reddine karar verilmiş ve anılan kararına karşı istinaf yoluna müracaat edilmiş idi.

İstinaf incelemesi neticesinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi'nce 2019/941 Esas ve 2019/1309 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurumuzun reddine kesin olarak oyçokluğuyla karar verilmiş olup, anılan karara karşı Şirketimiz tarafından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulmuştur.

Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.