07 / 07 / 2022

Akiş GYO'dan Erenköy Çiftehavuzlar dava açıklaması!

Akiş GYO'dan Erenköy Çiftehavuzlar dava açıklaması!

Akiş GYO, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında açıklama yaptı...Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO'nun sahip ve maliki bulunduğu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 106, Ada N 1435 ve Parsel N 39'da kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak; anılan parselin imar planında yeşil alan olarak belirlenmesi istemi ile davacı tarafından davalılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Kadıköy Belediye Başkanlığı'na yapılan başvuruların reddine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23 Aralık 2013 tarihli ve 222466 sayılı işlemi ile Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın 12 Aralık 2013 tarihli ve 1984771 sayılı işleminin iptali istemi ile açılan davada, dava konusu idari işlemlerin iptaline dair T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30 Nisan 2015 tarihli, 2014/115 Esas ve 2015/800 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak davalılarca ve Akiş GYO tarafından yapılan karar düzeltme talebi neticesinde, T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından 3 Ekim 2018 tarihli, Esas N 2017/5257 ve Karar N 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30 Nisan 2015 tarihli, Esas N 2014/115 ve Karar N 2015/800 sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması: 
''Şirketimizin sahip ve maliki bulunduğu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Erenköy Mahallesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta N 106, Ada N 1435 ve Parsel N 39'da kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak; anılan parselin imar planında yeşil alan olarak belirlenmesi istemi ile davacı tarafından davalılar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Kadıköy Belediye Başkanlığı'na yapılan başvuruların reddine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 23.12.2013 tarihli ve 222466 sayılı işlemi ile Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın 12.12.2013 tarihli ve 1984771 sayılı işleminin iptali istemi ile açılan davada, dava konusu idari işlemlerin iptaline dair T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, 2014/115 Esas ve 2015/800 Karar sayılı kararı ile ilgili olarak davalılarca ve Şirketimizce yapılan karar düzeltme talebi neticesinde, T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından 03.10.2018 tarihli, Esas N 2017/5257 ve Karar N 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, Esas N 2014/115 ve Karar N 2015/800 sayılı kararının bozulmasına ve dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'' 

Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.