02 / 07 / 2022

Akiş GYO'dan Erenköy'deki gayrimenkul davası hakkında açıklama!

Akiş GYO'dan Erenköy'deki gayrimenkul davası hakkında açıklama!

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında Akiş GYO tarafından açıklama geldi.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi, Çiftehavuzlar Mevkii, 106 Pafta, 1435 Ada, 39 Parsel'de kain taşınmaz hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO'nun 13 Aralık 2018 tarihinde kamuya açıkladığı üzere Danıştay 6. Dairesi'nin 3 Ekim 2018 tarihli, Esas N 2017/5257 ve Karar N 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30 Nisan 2015 tarihli, Esas N 2014/115 ve Karar N 2015/800 sayılı kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş olup, Danıştay 6. Dairesi'nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce 23 Ocak 2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas N 2019/51 ve Karar N 2019/67 sayılı kararı ile tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması: 
13.12.2018 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere Danıştay 6. Dairesi'nin 03.10.2018 tarihli, Esas N 2017/5257 ve Karar N 2018/7383 sayılı kararı ile T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 30.04.2015 tarihli, Esas N 2014/115 ve Karar N 2015/800 sayılı kararının kesin olarak bozulmasına karar verilmiş olup, Danıştay 6. Dairesi'nin anılan bozma kararı doğrultusunda T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nce 23.01.2019 tarihli, (bozma neticesinde yeni esas numarası olan) Esas N 2019/51 ve Karar N 2019/67 sayılı kararı ile tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.