06 / 07 / 2022

Akiş GYO'dan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama!

Akiş GYO'dan ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklama!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında açıklama yaptı.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında açıklama yaptı.

AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine oranının yüzde 10'u aşması ve 2018 hesap döneminde de satışların maliyetine yüzde 10'undan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunuldu ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. 

Akiş GYO'nun KAP açıklaması: 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Arasında 2017 Yılında Gerçekleştirilen ve 2018 Yılında da Aynı Koşullarda Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine oranının % 10'u aşması ve 2018 hesap döneminde de satışların maliyetine % 10'undan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.