08 / 08 / 2022

Akiş GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. işlemleri piyasa koşullarına uygun bulundu!

Akiş GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. işlemleri piyasa koşullarına uygun bulundu!

Akiş GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirildi.Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının yüzde 10'u aşması ve 2021 hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının yüzde 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Arasında 2020 Yılında Gerçekleştirilen ve 2021 Yılında da Aynı Koşullarda Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun AKYAŞAM A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2021 hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; AKYAŞAM A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.

 Saygılarımızla,

 Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.