14 / 08 / 2022

Akiş GYO'nun SEPAŞ A.Ş. işlemleri piyasa koşullarına uygun bulundu!

Akiş GYO'nun SEPAŞ A.Ş. işlemleri piyasa koşullarına uygun bulundu!

Akiş GYO'nun SEPAŞ A.Ş. ile yapılan elektrik enerjisi alımı işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu belirlendi. Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hakkında açıklama yaptı.

Akiş GYO Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun SEPAŞ A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alımı işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının yüzde 10'u aşması ve 2021 yılı hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının yüzde 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; SEPAŞ A.Ş. ile yapılan elektrik enerjisi alımı işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Akiş GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince; Ortaklığımız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ile SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ (‘SEPAŞ A.Ş.') Arasında 2021 Yılında Gerçekleşecek Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden AKİŞ GYO'nun SEPAŞ A.Ş. ile 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alımı işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine olan oranının % 10'u aşması ve 2021 yılı hesap döneminde de satışların maliyetine olan oranının % 10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi sebebiyle düzenlenen işbu Rapor'da; SEPAŞ A.Ş. ile yapılan elektrik enerjisi alımı işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuş ve işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.

Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.