Akiş GYO'nun Caddebostan'daki taşınmaza ait Değerleme Raporu!

Akiş GYO'nun Caddebostan'daki taşınmaza ait Değerleme Raporu!

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Caddebostan 1435 Ada 39 Parsel'de bulunan taşınmazın Değerleme Raporunu yayınladı.Akiş GYO Açıklama:


Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin değerleme gerektiren işlemler başlıklı 34. maddesinin e. bendi gereği, Ruhsat alımı nedeniyle yeniden değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.


Dosya için