25 / 09 / 2022

Akmerkez GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akmerkez GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2018 yılının ilk 9 ayına ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk raporunu KAP'ta yayınladı...Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk raporu hakkında açıklama yaptı.

Akmerkez GYO 2018 yılının ilk 9 ayına ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk raporunu yayınladı.

Akmerkez GYO'nun sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ  : 06.11.2018
KARAR SAYISI  : 23
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  
SERİ: II NO: 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 30.09.2018 tarihinde sona eren ara faaliyet dönemine ait finansal tabloları ve raporları ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

İstanbul,

Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için <#dosya
Geri Dön