13 / 08 / 2022

Akmerkez GYO'dan özel durum açıklaması!

Akmerkez GYO'dan özel durum açıklaması!

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hakkında KAP'ta açıklama yaptı.Akmerkez GYO Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan sorumluluk davası hakkında KAP'ta bildiri yayınladı.

 


Açıklamalar

Davaya ilişkin olarak Mahkemece davacının davayı yenileme talebinin kabulü ile duruşmanın 12.10.2017 günü saat 14:15'e bırakılmasına karar verilmiştir. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.