Akmerkez GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!

Akmerkez GYO'nun genel kurul toplantısı sonuçları yayınlandı!Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları KAP'ta yayınlandı. 


Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucu hakkında açıklama yaptı. 

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. 

Bu kapsamda, şirket paylarının 37.264.000,00-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 25.202.047,028-TL olan 2.520.204.702,80-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2,00-TL olan 200-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Akmerkez GYO'nun KAP açıklaması:
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.04.2021 tarihinde saat 11:00'de, Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2021 tarihli ve 63363683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MAHMUT GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 37.264.000,00-TL (otuzyedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.813.185,944-TL olan 281.318.594,4-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 25.202.047,028-TL olan 2.520.204.702,80-adet (D) Grubu hamiline payın temsilen ve toplam itibari değeri 2,00-TL olan 200-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurul'a ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın