Aksa Enerji genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Aksa Enerji genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Aksa Enerji Üretim A.Ş. genel kurul toplantı sonucunu yayınladı.


Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Sonucu


Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Sonucu


Alınan Kararlar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, Hazır Bulunanlar listesi, İç Yönerge ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. 


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.