Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi kuruldu!  

Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi kuruldu!   Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi kuruldu!  

Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi bugün Kartal'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Murat Çalışır tarafından kuruldu.Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi bugün Kartal'da 1 milyon TL sermaye bedeli ile Murat Çalışır tarafından kuruldu.

Akterm Enerji Proje Danışmanlık Taahhüt Anonim Şirketi konusu: 
1-ENERJİ a .Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak b. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. c .Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. d. Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin etüd ve projelerini yapmak, tesisler kurmak ve işletmek.Her türlü hidroelektrik santrallerin etüd ve projelerini yapmak, tesisler kurmak ve işletmek.Her türlü yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgar, güneş vb. enerji tesislerinin etüd ve projelerini yapmak, tesisler kurmak ve işletmek. e. Suyla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik, hidroelektrik santrallerin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, hidroelektrik santraller kurmak, üretilen elektrik enerjisinin nakil hatlarını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin iç ve dış ticaretini yapmak. f. Rüzgarla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik, rüzgar türbinlerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, rüzgar çiftlikleri kurmak, üretilen elektrik enerjisinin nakil hatlarını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin iç ve dış ticaretini yapmak. g. Güneşle faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik olarak, güneş panellerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, imalatı yapılan güneş panellerinin iç ve dış piyasaya satışını yapmak, güneş panellerinin ithalat ve ihracatını yapmak, elektrik üretmek amacıyla güneş tarlaları kurmak, üretilen elektrik enerjisinin enerji nakil hatlarını yapmak ve Türkiye Enerji Kurumunun gösterdiği ana dağıtım merkezlerine bağlantısını yapmak, üretilen elektrik enerjisinin iç ve dış ticaretini yapmak h. Konusu ile ilgili her türlü enerji , proje ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. 2- MEKANİK - ELEKTRİK a. Konusu ile ilgili her türlü mekanik tesisat işlerinin yapılması, klima tesisatı, havalandırma tesisatı, ısıtma tesisatı, soğutma tesisatı, yangın tesisatı, sıhhi ve pissu tesisatı, Otomatik Kontrol ve Bina Otomasyon tesisatı yapımı, etüd ve projelerinin hazırlanması. b. Her nevi ısı cihazları, termik makineler, basınçlı kaplar, su tasfiye ve filitreleme cihazları, çelik konstrüksüyon, tekstil ve gıda sanayi için paslanmaz çelikten özel tip makina imalatı, ısı santralleri tesisi konusunda inşaat, imalat, montaj yapmak komple tesisler kurmak, bu hususlarla ilgili müteferri muameleri yapmak, ısı tekniği ile ilgili etüd ve projeler yapmaktır. c. Konusu ile ilgili her türlü elektrik tesisat işlerinin yapılması, yüksek ve orta gerilim, kuvvetli ve zayıf akım tesisatlarının yapımı, kullanılan elektrik, mekanik ,elektromekanik ve teknik cihaz eleman ve elektrik malzemelerinin kurulumunu , montajını imalat alım satım ithalat ihracatını, etüd ve projelerinin hazırlanması. d. Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. e. Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. f. Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. g. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. h. Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. ı. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın mekanik ve elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak 3- MÜHENDİSLİK a. Isıtma , soğutma, klima-havalandırma, temiz ve pis su arıtma, yangın tesisatı, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı, mutfak ve çamaşırhane tesisatı, orta gerilim ve yüksek gerilim elektrik tesisatı, kuvvetli ve zayıf akım elektrik tesisatı, bina otomasyon tesisatı etüd, hesap ve projelerinin yapılması, danışmanlık hizmetleri verilmesi, test ve devreye alma hizmetlerinin yapılması, servis ve bakım hizmetlerinin yapılması. b. Konusu ile ilgili her türlü binanın yeşil bina ve çevreci bina sertifika çalışmaları yapmak, Uluslararası Leed ve Breeam sertifikalarının alınması, binaların enerji verimliliği ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Soğanlık Yeni Mh.Fuatpaşa Sk. No:12/16 Kartal