08 / 08 / 2022

Al Kareem Gayrimenkul Ve Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Al Kareem Gayrimenkul Ve Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’te  10  bin TL sermaye bedeli ile Khalıl Alayan Ve Nıdal El Mahboub tarafından kuruldu.Al Kareem Gayrimenkul Ve Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’te  10  bin TL sermaye bedeli ile Khalıl Alayan Ve Nıdal El Mahboub tarafından kuruldu.

Al Kareem Gayrimenkul Ve Turizm Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:

1-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak.Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak 2-1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dısında turizm acenteligi kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. Sirket yurt içinde ve yurt dısında turizm hizmetleri saglamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, isletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmus bulunan acenteliklerin subelerini kurabilir, isletebilir, iç ve dıs turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, baska seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara iliskin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu tasımacılıgı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulasım, konaklama ve konusu ile ilgili danısmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulastırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 3-Her türlü Tekstil ürünlerinin (Iç giyim, Dıs giyim ve kumas dahil) üretimi, ürettirilmesi, alımı, satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Her türlü züccaciye ürünlerinin alım, satım, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak 5-Her türlü ev gereçlerinin dayanıklı tüketim mallarının elektrikli ev aletlerinin, ev tekstili, cam ve metal ev aksesuarlarının alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve dagıtımını yapmak. 6- Her türlü Tarım ve hayvancılık isleri yapmak ve arım ve hayvancılık islerindeki ürünlerin alım, satım, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak 7- Her türlü mobilya ürünlerinin alım, satım, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak 8- Her türlü insaat taahhüt isleri; konut, is yeri, ticarethane insaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karsılıgı binalar yapmak, her türlü Gayrimenkullerden yapılmıs olanları almak satmak. 9- Her türlü motorlu kara tasıtlarının ve motorlu kara tasıtlarının yedek parça ve sarf malzemelerinin alım, satım, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak 10- Yurt içinde ve dısında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve esya tasımacılıgı, nakliye komisyonculugu yapmak. Sirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 11- Perakende ticaret magazaları açmak, isletmek, kiralamak. 12- Her türlü lokanta, fastfood, restaurant açabilir, kiralayabilir, isletmesini yapabilir 13- Her türlü insaat malzemelerinin alım, satım, ihracatı, ithalatı ve pazarlamasını yapmak 15- -Her türlü el ve makine halısı, kilim, seccade, pike, yastık, yolluk gibi malların imalatı, alım satımı ile ithalat, ihracat, tamirat ve pazarlamasını yapmak. 16- Sirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yukarıda yazılı ürünler ve yukarıda yazılı ürün çesitleri dısında kalan her türlü malın ve hizmetin E ticaret yoluyla alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak . Sirket yukarıda belirtilen amaç ve konulara ulasabilmek için; 1.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir. 2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3.Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans,know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4.Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5.Sirket gayelerinin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.