Çukurova Balkon

Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Şahin tarafından 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Fatih Şahin tarafından 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde kuruldu.


Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Yurtiçinde ve yurt dışında. Konutlar, işyerleri, okullar, ibadet yerleri, spor tesisleri, fabrika ve atölye binaları sanayi, zirai tesisleri, yapıları ve eklentileri ile karayolları deniz yollar. Demiryolları, limanlar, iskeleler, köprüler, tüneller, kanallar ve bunlara benzer inşaattan yapmak yaptırmak ve onarmak, ihalelerine katılmak, ihalesini yapmak. 2-Toplu konut ve işyeri yapımını organize ederek inşaatlarını yapmak. 3-Satın aldığı veya taahhütte bulunduğu arsa ve araziler üzerinde inşaatlar yapmak ve bunların tümünü veya bağımsız bölümlerini üçüncü şahıslara satmak veya kiraya vermek. 4-İnşaat malzemesi (Demir, Çimento, Kireç, Kum, Çakıl, Tuğla, Gaz beton, Kiremit, Kalebodur, Fayans, Marley, Parke(Boya, Badana, İç ve Dış Sıva ile elektrik ve su tesisatı malzemeleri ve aksesuarları gibi tüm nalburiye) malzemelerinin satışını yapmak ve pazarlamasını yapmak. 5-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat malzemeleri alımı ve satımını yapmak ve pazarlamasını yapmak. 6-Şirket gayelerinin tahakkuku için iç ve dış kaynaklardan her türlü krediler sağlayabilir türlü kefalet ve garanti verebilir taahhütlerde bulunabilir. 7-Şirketin iştigal mevzuu ile ilgili fabrikalar atölyeler depo ve mağazalar açabilir. Maksat ve mevzuu ile ilgili gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ihalelere girer. 8- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir.ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna,gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Alagan Yapı Taahhüt İnşaat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Bala Sokak 1-5/5