Alarko Carrier Genel Kurul Toplantısı sonucunu yayınladı!

Alarko Carrier Genel Kurul Toplantısı sonucunu yayınladı!

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2013 yılına ait genel kurul toplantısını 27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdi. Alarko Carrier'ın genel kurul toplantısında alınan kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile açıkladı...Alarko Carrier tarafından yapılan açıklama şöyle:


Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2014 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M.ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda,

- 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdikine ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına,

- Şirket kar dağıtım politikasının tasdikine,

- Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin sunulması üzerine nakit kar payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine

- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi)'nin seçilmesine,

- Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.Kar Dağıtım Tablosu için tıklayın

Genel Kurul Hazirun için tıklayın

Genel Kurul Tutanak için tıklayın