Alarko GYO 2019 yılı için Güney Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Alarko GYO 2019 yılı için Güney Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2019 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaştı...
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketinin tescilinin gazete ilanı hakkında açıklama yaptı.

Alarko GYO'nun 2019 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Alarko GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 26.03.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2019 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile sözleşme imzalanmasına oy çokluğu ile karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 15.04.2019 tarih 9809 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.