Alarko Holding'den imar planı değişikliği açıklaması!

Alarko Holding'den imar planı değişikliği açıklaması! Alarko Holding'den imar planı değişikliği açıklaması!

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş'de kayıtlı Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesinde bulunan sekiz adet parselin imar planı değişikliği hakkında açıklama yaptı...Alarko Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağlı ortaklığı Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş'de kayıtlı Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesinde bulunan sekiz adet parselin imar planı değişikliği hakkında açıklama yaptı.

Alarko Holding'in KAP açıklaması:
Tuzla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nden alınan resmi bilgiye göre; Bağlı Ortaklığımız Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. ‘ de kayıtlı Tuzla İlçesi Orhanlı Mahallesinde bulunan sekiz adet parsel için imar planı değişmiş olup, 1/1000 ölçekli imar planına göre;

- 219 parsel; kısmen Yol Alanı, kısmen Park Alanı ve Dere Yatağı ve Yapı Yaklaşma Mesafesi, kısmen Depolama Alanı' nda,

- 236 parsel; kısmen Yol Alanı, kısmen Park Alanı ve Dere Yatağı ve Yapı Yaklaşma Mesafesi, kısmen Depolama Alanı' nda,

- 1471 parsel; kısmen Depolama Alanı, kısmen Park Alanı ve Dere Yatağı ve Yapı Yaklaşma Mesafesinde, kısmen Toplu İşyeri Alanı, kısmen Yol Alanı' nda,

- 7375/1 parselin bir kısmından Raylı Toplu Taşıma Hattı geçmekte olup kısmen Yol Alanı, kısmen Depolama Alanı' nda,

- 7375/6 parselin tamamı Depolama Alanı' nda,

- 7374/2 parsel; kısmen Yol Alanı kısmen Depolama Alanı' nda,

- 7734/1 parsel; kısmen Yol Alanı kısmen Park Alanı ve Enerji Nakil Hattı ve Koruma Kuşağı' nda,

- 7736/5 parsel; kısmen Yol Alanı kısmen Toplu İşyeri Alanı' nda kalmaktadır.

Tüm parsellerde imar gören alan 124.241 m²'dir. E=0,25 imar hakkı kullanımı ile toplam 31.060 m² emsal inşaat hakkı vardır. Depolama alanlarında ve toplu işyerlerinde bir bodrum kat yapılacağı varsayımı ile 31.060 x 2 kat = 62.120 m² toplam inşaat yapılabilir.

Kamuoyuna duyurulur.