Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Çetin Özevin imzasıyla kuruldu.


 

Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10 bin TL sermaye ile bugün Çetin Özevin imzasıyla kuruldu.

Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; ELEKTRİK  -Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. -Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini  yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. -Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin  alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. -Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. -Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. MAKİNA  -Her türlü sanayi ve iş makineleri cihazları ile bunlara ait yedek parçaları ve ekipmanlarının alımını,satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticareti yapmak. -Sanayide kullanılan alüminyum, ahşap, pvc işleme makineleri, kesici ve delici makineleri imalatını yapmak. -Hidrolik makineler, hidrolik sistemler hidrolik güç üniteleri, hidrolik silindirleri otomat makine ve güç motorları, bağlantı parça ve aksamlarını üretmek. -Bilimum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, tamir ve montajını yapmak. -Her nevi asansör makineleri ve malzemelerinin imali, pazarlaması, toptan ve perakende alım satımı yapmak. MÜHENDİSLİK -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röle ve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, halihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografik ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek.  -Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak.

 

 

Alba Taahhüt Makina Elektrik Mühendislik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Adres; Batı Mah.Ihlamur Sk.Çadırcı İş Merkezi No:18/187 Pendik