Alçıder: Binalarda yangına karşı alçı kullanın!

Alçıder: Binalarda yangına karşı alçı kullanın!

Her yıl 25 Eylülde başlayan ve Yangından Korunma Haftası, yangına karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor Uzmanlar, deprem gibi doğal afetlerde bile yangının yarattığı tahribatın, felaketin kendisinden daha fazla zarar verdiğini söylüyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Oysa binalarda alçı kullanımının yangında hasarı azalttığı bilinen bir gerçek. Alçıder Genel Sekreteri Turgan Vargı, alçının yangına olan dayanıklılığının, olası can ve mal kayıplarının önüne geçtiğini belirtiyor

Yapı malzemeleri arasında önemli bir yer tutan alçıya bu değeri katan en önemli özellik, alçının yanmaz olması. Yangın konusundaki standart ve yönetmeliklerde alçı yanmaz malzeme grubu içinde yer alıyor. Alçının yangında hasarı azalttığı tarihteki önemli bir olayla, 1666 yılındaki büyük Londra yangınıyla anlaşılmış. Büyük Londra yangınında, alçı kullanan binaların yangından çok daha az etkilendiği görülmüştür.

Alçının yanmaz bir yapı malzemesi olması nedeniyle binalarda kullanımının artması gerektiğini söyleyen Alçıder Genel Sekreteri Turgan Vargı, Yangınlar söndürme çalışmalarıyla değil, doğru tasarımla engellenebilir. Alçı ve alçı bazlı malzemelerin kullanımı ile binalarda yangına karşı çok önemli güvenlik önlemleri sağlanabilir diyor.

Alçının yangına dayanma süreleri ile ilgili olarak teknik bilgiler veren Turgan Vargı, şu açıklamalarda bulundu:

Alçı ve alçı ürünlerinin yangına karşı dayanım süresi arasında ilişki bulunuyor. Yanmaz alçı levhalar ile yangın dayanımı teorik olarak 120 dakikaya çıkarılabilir.
Can ve mal güvenliği ile yangına müdahale açısından zaman hayati önem taşımaktadır. İnsanların yangın alanından tahliyesinde alçı ve alçı bazlı malzemeler kritik bir öneme sahiptir. Dünyada birçok ülkede alçı, insan yoğun alanlarda binaların geçiş koridorlarında, yangın merdivenlerine ulaşım alanlarında, özellikle hastane binalarında odalardan banyolara kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor.

pus