12 / 08 / 2022

Alemdar'a oy birliğiyle TOKİ yetkisi!

Alemdar'a oy birliğiyle TOKİ yetkisi!

Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk 'e, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında meclis tarafından oy birliğiyle yetki verdi. Evsel Atık Yönetmeliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi..Ceyhan Belediye Meclisi 'nin Kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Alemdar Öztürk 'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, açılış ve yoklamanın ardından Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Ceyhan Belediyesi 'nin 2015 Mali Yılı Ücret tarifeleri oy birliğiyle komisyonlara havale edilirken. Evsel Atık Yönetmeliği görüşülerek oy birliğiyle onaylandı. Toplantıda mülkiyeti Ceyhan Belediyesi'ııe ait olan Küçükkırım Mahallesi"ndeki I 190. 1191,1192. 1 193, 1421. İ422. 1423.1424, 1425, 1426, 1461 ile 1462 nolu adalarda bulunan ve toplu konut projesi kapsamında  TOKİ  'ye teklif edilen parsellerin, lisanslı emlak komisyoncuları tarafından değerlendirilerek rayiç değeri üzerinden TOKİ 'ye devredilmek üzere Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk 'e meclis tarafından oy birliğiyle yetki verildi. 

Adana Beş Ocak