Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da 350 bin TL sermaye bedeli ile Özkan Işık tarafından kuruldu.


Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Bağcılar'da 350 bin TL sermaye bedeli ile Özkan Işık tarafından kuruldu.

Alfa Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
ENERJİ a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. b) Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. c) Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. d) Rüzgârla faaliyet gösteren elektrik enerjisi sağlamaya yönelik enerji santrallerinin parça parça veya tüm olarak imalatını yapmak, kurmak ve işletmek. e) Fabrika, atölye, imalathane, otel ve benzeri iş yerlerinin, konutların, yol, meydan ve spor tesislerinin, tarihi ve turistik eserlerin ve diğer bütün yapıların, vitrinlerin aydınlatmasında kullanılan, her nevi lambalar, avizeler, projektörler, plesiglas armatürler, dış aydınlatmalarda kullanılan beton ve çelik borular, normal veya civa buharlı balastlar, fluoresant ampulleri, regülatör, transisformatör, kondektör, kablolar ve diğer bütün elektrikli malzemelerin ticaretini ve pazarlamasını yapmak. f) Her türlü yüksek, orta, zayıf gerilim ve aydınlatma tesisatlarında kullanılan mekanik, elektromekanik ve teknik cihaz, eleman ve elektrik malzemelerinin ticaretini ve pazarlamasını yapmak. g) Her türlü elektrik panoları, pano mamulleri, aydınlatma armatürleri, tesisat kabloları ve benzer malzemelerin ticaretini yapmak. h) Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. i) Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. j) Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler, selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. k) Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça ve aksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. l) Her türlü şarjlı ve kuru pillerin alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. m) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. İNŞAAT VE TAAHHÜT a) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, elektrik taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat ve elektrik işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. f) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Ayrıca, şirket amaç ve gayesi için her türlü hisseli ve hissesiz gayrimenkuller alabilir, satabilir, şirket alacak ve borçlarına karşılık bu gayrimenkuller üzerine ipotek tesis eder, ipotekleri fek eder. Şirket amaç ve gayesi için şube veya şubeler açabilir, bu şubeleri işletebilir ve bu şubeleri kapatabilir.

Adres: Hürriyet Mah. 90. Sok. No.12/B Bağcılar