09 / 08 / 2022

BH Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


BH Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Abdulhadı Alı Mohammed Alabbas Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 10 Ağustos'ta Beykoz'da kuruldu.BH Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Abdulhadı Alı Mohammed Alabbas Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 10 Ağustos'ta Beykoz'da kuruldu.


BH Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;a.Enerji: 1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisleri kurmak, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak. 2.Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü yardımcı tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 3.Enerji nakil hakları kurmak, enerji dağıtım projeleri geliştirmek, organizasyonları yapmak ve bu hizmetleri vermek. 4.Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 5.Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim ve dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek. 6.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatına uygun olmak şartıyla şirket yakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla madencilik, faaliyeti sürdürebilir. Bu faaliyet çerçevesinde her türlü ithalat ve ihracat işlemi gerçekleştirebilir. 7. Elektrik ve ısı üretimine ilişkin buhar tribünleri, gaz tribünleri, buhar kazanları, motorlar, jeneratörler, doğal gaz veya fuel-oil ve kömürle çalışan elektrik-ısı santralleri, enerji enstrümanları, filtreler, ısı geri kazınım ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 8.Elektrik ve ısı santralleri için kömür hazırlama, kömür yıkama, kireç hazırlama, filtre ve desülfirizasyon sistem ve ünitelerinin imalatını, iç ve dış ticaretini yapmak. 9.Her türlü biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin, atıkların geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi. 10.Şirket yurt içinde ve yurt dışında enerji sektörü ile ilgili her türlü taahhüt işi alabilir, montaj, bakım-onarım hizmetlerini gerçekleştirebilir. 11.Şirket yurt içinde ve yurt dışında EPC and C (Engineering, Procurament Construction and Commissioning- Mühendislik, satıl alma, inşaa ve devreye alma) faaliyetlerini gerçekleştirebilir. 12.Şirket enerji sektörü projeleri konusunda kamu ve özel sektör kuruluşlarına her türlü danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebilir. b.İnşaat: 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak 7.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamaları yapmak. 9.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarını yapmak. 13.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.


BH Global Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beykoz, Kavacık Mahallesi, Ekinciler Caddesi, Eren Plaza No:24/K:4