Ali Ağaoğlu, IMF heyetini ağırladı: Konut kredi pazarı 150 milyar TL'yi bulacak!

 Ali Ağaoğlu, IMF heyetini ağırladı: Konut kredi pazarı 150 milyar TL'yi bulacak! Ali Ağaoğlu, IMF heyetini ağırladı: Konut kredi pazarı 150 milyar TL'yi bulacak!

IMF heyeti, Ağaoğlu Şirketler Grubu ile Türkiye ekonomisi ve konut sektörü üzerine bilgi alışverişi yapmak üzere ziyarette bulundu. Ali Ağaoğlu; 80 Milyar TL’lik konut kredi pazarının orta vadede 150 Milyar TL’yi bulacağını ifade ettiIMF heyeti Türkiye masası şefliğine atanan Ernesto Ramirez Rigo, IMF Türkiye yerleşik temsilcisi Mark Lewis, kıdemli uzman Robert Tchaidze, Jaques Miniane ve IMF’de görev yapan Ömer Yalvaç tarafından 4 Haziran 2012’de yapılan ziyarette inşaat sektörü ve ekonominin geleceği üzerine görüşüldü.


Konut sektörünün bugünü ile orta ve uzun vadede sektör beklentilerinin paylaşıldığı görüşmede, Ali Ağaoğlu, yılda en az 700 bin konut üretimine ihtiyaç olduğunu, gerek demografik yapı gerekse niteliksiz konut stoklarının yenilenme ihtiyacı sebebiyle bu rakamın esasen yılda 1 milyon adede ulaşması gerektiğini belirtti.  Ağaoğlu; “buna rağmen iskân raporlarından elde edilen bilgilere göre yılda ortalama 500 bin konutun tamamlanıyor, bu nedenle ihtiyacın karşılanmadığı canlı talebin devam edecektir. Ayrıca konut kredilerinin ve konut stokunun Türkiye’de hala 80 milyar TL düzeyinde, bunun da GSMH’ya oranlandığında %5’lerde kalıyor.  Orta vadede bu oranın %15’lere çıkarak 150 milyar dolarlık bir konut kredisi stokuna ulaşılacağını düşünüyorum.”dedi.


Hem Türk ekonomisinin dinamizmi hem de Türk insanının konuta olan bağlılığının sonucu olarak konut kredilerinde sorunlu kredilerin oranı bindelik kadar düşük oranlarda olduğunu belirten Ağaoğlu; buna bağlı olarak Türkiye’nin Batıda yaşanan mortgage krizi gibi bir krizin tehdidi altında bulunmuyor. Türkiye’de hane halkı borçlanma oranı batılı ülkelere oranla %60 ile %70 oranında daha düşük seyrediyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve bankaların rasyolarındaki pozitif göstergeler göz önünde alındığında Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü gelecek için umut vaat ediyor” dedi.


IMF heyetinin son dönemde kısmi bir yavaşlama olduğunun gözlemlendiğini belirtmesi üzerine Ağaoğlu; bu yavaşlamanın hükümetin talep ve kontrolü altında geliştiğini, bunun da muhtemel krize karşı bir sigorta görevi yaptığı belirtti. IMF heyetinin Ali Ağaoğlu’na Türkiye’nin ihracatının büyük kısmının bugün kriz yaşayan Avrupa ülkelerine yapıldığından gelecekte yaşanması muhtemel sıkıntı hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Ali Ağaoğlu, yeni ihracat pazarları bulma konusunda başarılı olan Türkiye ekonomisinde, ihracatı artırmaya yönelik politikalarının devam edeceğini ve bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Ayrıca yılsonu büyüme oranı beklentisinin %5’lerde olmasını beklediklerini belirtti.


IMF Türkiye masası şefi Ernesto Ramirez Rigo 2012 yılı büyüme hızının Türkiye için %2,3 dolaylarında olacağının öngörüldüğünü belirtmesi üzerine Ali Ağaoğlu %5 dolaylarında beklendiğini gerekirse iddiaya girebileceğini belirtti. Türkiye masası şefi Ali Ağaoğlu’nun ısrarına rağmen iddiaya girmedi. 


Ziyareti gerçekleştiren IMF heyeti adına konuşan Ernesto Ramirez Rigo ayrılırken toplantının konut sektörü ve Türkiye ekonomisini tanıma adına çok olumlu ve faydalı geçtiğini, bilgi alışverişi yapmak için Eylül ayında tekrar geleceklerini bildirdi.