03 / 07 / 2022

Ali Alp, Torunlar GYO toplantılarında Yönetim Komitesi Başkanı olacak!

Ali Alp, Torunlar GYO toplantılarında Yönetim Komitesi Başkanı olacak!

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Ali Alp, Torunlar GYO toplantılarında Yönetim Komitesi Başkanı olacak. Şirket yönetim kurulunu yayınladı.Torunlar GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Yönetim Kurulumuzun  03.06.2014 Tarih ve 2014/30 Sayılı Toplantısında,


Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, izlemek ve  geliştirmek maksadıyla oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine  yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,   Ali Alp, Şerife Cabbar ile Mehmet  Haluk Yükler'in atanmasına, Üyelerden Ali Alp'in Komite başkanı olarak görev yapmasına,


 Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Aday Gösterme Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay ile Ali Alp'in atanmasına, Aziz Yeniay'ın komite başkanı olarak görev yapmasına, 


Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak maksadıyla oluşturulan  Riskin Erken Tespiti Komitesi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Aziz Yeniay, Ali Alp, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcısı Yunus Emre Torun, genel müdür yardımcısı Remzi Aydın ve genel müdür yardımcısı İsmail Kazaç'ın atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına,


 Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde bulunmak ve   çalışmalar  yapmak maksadıyla oluşturulan  Ücret Komisi üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere  Ali Alp, Aziz Yeniay ve Yunus Emre Torun'un atanmasına, Ali Alp'in komite başkanı olarak görev yapmasına, 


Şirket bünyesinde iç ve dış denetim sürecinin uygulama etkinliğinin,  katma değerinin, muhasebe, mali raporlama ve iç kontrol ile ilgili iç sistemlerin işleyişi ve yeterliliğinin   sağlanması maksadıyla oluşturulan Denetim Komitesinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere  Ali Alp ve  Aziz Yeniay  Torun'un atanmasına, Aziz Yeniay'ın komite başkanı olarak görev yapmasına, 


karar verilmiştir.