19 / 08 / 2022

Alı Nasırı İnşaat Turizm Nakil Vasıtaları Endüstriyel Ürünler İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd.Şti. kuruldu!


Alı Nasırı İnşaat Turizm Nakil Vasıtaları Endüstriyel Ürünler İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd.Şti. Ataşehir'de Alı Nasırı tarafından kuruldu.Alı Nasırı İnşaat Turizm Nakil Vasıtaları Endüstriyel Ürünler İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd.Şti. Ataşehir'de Alı Nasırı tarafından kuruldu.

Alı Nasırı İnşaat Turizm Nakil Vasıtaları Endüstriyel Ürünler İthalat İhracat Ve Ticaret Ltd.Şti. konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Aşağıdakiler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uymak şartıyla her türlü malın alımı,satımı,ithalatı,ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak; a)Her türlü inşaat malzemelerinin,demir,çelik ve diğer madenler ve bunlardan mamul ürünler,cevher ve diğer madeni mamullerin ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak; b)Elektrik telleri ve kabloları,elektrikli,elektronik cihazlar,haberleşme araç ve cihazları ile bunların parçaları; c)Sınai ve zirai maddeler, ilaçlar, kozmetik ürünleri, boya maddeleri, gazlar ve diğer kimyevi ürünleri ile bunların hammaddeleri; d)Gübre ve yem ve bunların hammaddeleri; e)Her türlü gıda maddeleri,yiyecek,içecek,tütün ve benzeri ürünler; f)Çimento hammaddeleri ve kereste ve bunlardan mamul orman ürünleri ve her türlü inşaat malzemeleri; g)Canlı hayvanlar,bitkiler ve sair tabii ürünler; h)Ziraat,ormancılık,deniz,çiftlik hayvanları,madencilik ve imalat sanayi dallarına ilişkin diğer her türlü ürünler. ı)Her türlü tekstil ürünlerinin imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak. j) Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak, Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü sanayi ve iş makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak k)Her türlü elektrikli araçların ve elektrik depolama sistemlerinin ve bunlara ilişkin yedek parçaların geliştirilmesi, üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak l)Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların işlenmesi, yarı mamul veya mamul haline getirilerek veya işlenmeden yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. m)Hastane, klinik, poliklinik, laboratuar ve doktor muayenehaneleri ile sağlık kuruluşlarının ihtiyaçları olan her türlü tıbbi cihaz ve yedek parçaları, laboratuar malzemeleri, röntgen alet ve malzemeleri, cerrahi malzemeler,radyoloji ve nükleer tıp malzemeleri, steril malzemelerinin alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapmak,diş protez laboratuarı kurmak;her türlü metalden, plastikten, porselenden, totel veya diş, protez yapımı, tamirini yapmak,bilumum diş ve diş hekimliği malzemesi ve aletleri alım ve satımı, ithalat, ihracat, mümessillik, taahhüt ve bilumum dahili ticaretini ve teknik servisliğini yapmak, ortopedik ayakkabı, bot, sandalet, tabanlık, protezler, cihazlar, korseler, varis çorabı, suni diz mafsalı, dirsek çalışır estetik eller, yürüme cihazı, koltuk değneği ve bilumum ortopedik ürünlerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. n) Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb.alımını, satımını yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak,akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları kurmak,petrol ofisi ve benzeri kuruluşların bayiliğini almak,her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşlanması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması,LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak,benzin ile çalışan araçların LPG`ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak,her nevi tüp gaz alım satımı yapmak, tüp gaz bayiliği almak ve vermek o)Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, villa, her türlü müstakil yada çok katlı konut, iş ve alışveriş merkezleri yaşam alanları tesis ve inşa etmek, satmak, satın almak, üçüncü kişilere kiraya vermek veya bunlardan kiralamak, turistik işletmeyle ilgili ayni ve şahsi haklar kabul ve tesis etmek, turizm işletmeciliği yapmak, İç ve dış turistik seyahat, nakliye işletmeciliği, acenteliği, rehberliği gibi işler yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek, her türlü kira ve rezervasyon anlaşmaları yapmak, Hava kara ve deniz ulaştırması ile ilgili her türlü ulaşım aracını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bunlara ait motor ve yedek parça aksam ve aksesuarlarının alım, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak, bu işlerle ilgili komisyonculuk ve mümessillik yapmak, Her türlü motorlu, motorsuz deniz taşıma aracı, su sporları malzeme ve araçlarının imal, ithal ve ihracını, yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını yapmak, amaçlarına uygun olarak spor okulları açmak ve tesislerini yapmak, Turistlere döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahatlerle ilgili çeşitli işlemlerde aracı olmak. 2.Şirket yukarıdaki amaç ve konularının gerçekleşmesi için işletme konusu ile ilgili olmak üzere; bütün hakları iktisap ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.