Alkent 2000'de 1 milyon 400 bin TL'ye! İcradan!

Alkent 2000'de 1 milyon 400 bin TL'ye! İcradan!

Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 2 pafta, 197 ada, 1 parselde yer alan Alkent 2000 sitesi içerisinde S2 tipi 5 nolu villayı satışa sunuyor. Villanın tahmini bedeli 1 milyon 400 bin TL


Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. BÜYÜKCEKMECE 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: 2011/240 Tal

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı ipotekli olan ve İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yasal takibe başlanılan, aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri vazıh taşınmazın satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.

TAPU KAYDI ve HALİ HAZIR DURUMU ; İstanbul, Büyükçekmece, Akçaburgaz Mh., 2 Pafta, 197 Ada, 1 Parselde kayıtta. 629/10000 Arsa paylı, 5 nolu S Tipi VİLLA Satışa konu "S2 Tipi Villa" nitelikli taşınmaz, tapunun Büyükçekmece, Akçaburgaz Mahallesi, Çakmaktaria Sırtköy Alı Baldır Mevkii, 197 Ada, 1 Parsel numaralı 18.586,00 m2 yüzölçümlü, "On Bir Adet Villa Tipi konut" nitelikli ana taşınmazda yer almaktadır, Bağımsız bölüm numarası 5'tir. Adres olarak Alkent 2000 sitesinde/yerleşim alanında Yeditepe Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Numarası 28'dir. Satışa konu 629/10000 Arsa Paylı dubleks villanın yer aldığı "alkent 2000" adlı site/yerleşim alanı olarak Hadımköy yolu üzerinde, gol tarafında yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel çevresi ihata duvarlı, üzeri ferforje korkuluktu, bahçesi düzenli ve bakımlı, bahçe girişinde araç girişine de uygun lerforje kapı bulunmakta, girişe göre arka kısımda kamelya, girişe göre sağ tarafta araç park yeri bulunmaktadır. Taşınmazın girişme sol tarafta bahçeden girilebilen, kapısı pve'den mamul tesisat odası, odanın hemen yanında ise klimanın eklentileri bulunmaktadır. Taşınmazın girişine göre sağ tarafta ise başka bir kamelya daha bulunmakta olup bu kamelyanın hemen yanında barbektt bulunmaktadır. Villa 5 adet oda, 1 adet salon, mutfak, 3 adet banyo, wc've teras bölümlerinden oluşmaktadır. Villanın iç kullanım alanı net 293,00 m2'dir. Taşınmazın zemin katında girişte hol, girişe göre sol tarafta 1 adet zemini ahşap parke duvarları kağıt kaplı 1 adet oda; zemini ahşap parke duvarları kağıt kaplı, İçerisinde 1 adet şömine de bulunan geniş bir salon; zemini seramik kaplı İçerisinde alt ve üst dolapları, tezgahı, eviye ve bataryası mevcut olan mutfak, zemini ahşap parke kaplı koridor, koridor üzerinde zemini parke kaplı 1 adet oda, zemin ve duvar yüzeyleri fayans/seramik kaplı wc+banyo bölümleri ile üst kata çıkış merdiveni karşısında geniş bir ahşap dolap bulunmaktadır. Taşınmazın üst katma basamak ve rıhtlan ahşap kaplı, korkulukta! bulunan merdiven ile ulaşılmaktadır. Taşınmazın üst katında, zemini ahşap parke kaplı hol. banyosu, balkonu ve soyunma bölümü bulunan zemini ahşap parke, duvarları kağıt kaplı geniş bir oda; zemin ve duvar yüzeyleri fayans/seramik kaplı wc+banyo; zeminleri ahşap parke duvarları kağıt kaplı 3 adet oda ile 1 adet balkon bulunmaktadır. Normal katta da zemin kattakine benzer geniş dolaplar bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz çatı arasında da bir mekan oluşturulmuştur. Tavan döşemesindekl boşluktan da yararlanmak suretiyle normal kattan bu mekana ulaşımı sağlayan, toplandığı zaman tavan boşluğunu kapatan merdiven tesis edilmiştir. Mekanın zemini pve esaslı yer döşeme malzemesi ite yekpare olarak kaplanmıştır. Ayrıca çatı altı ve çatı direkleri, yangına korunaklı hale getirilmiştir. Taşınmazın iç mekanlarında kaliteli malzeme kullanılmış.kaliteli işçilik yapılmıştır. Alkent 2000 adlı mahalle/yerleşim alanı her türlü alt yapının tamamlandığı, belediye hizmetinin verildiği bir bölgede yer almakta olup E 5 Karayoluna ve TEM Hadımköy bağlamı noktasına yakın konumdadır. Ayrıca toplu taşıma araçlarıyla da ulaşım inıkanlıdır. Etaplar halinde inşa edilen Alkent 2000 Sitesi/Mahallesi içerisinde sosyal tesisler, alışveriş merkezleri, dinlenme alanları bulunmaktadır.

İMAR DURUMU; Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 25/01/2011 tarihli yazısında Büyükçekmece İlçesi, Alkent 2000 Mahallesi, 197 Ada, 1 Numaralı Parselin Büyükçekmece Göl Havzası İmar Planında Uzun Mesafeli Koruma Alanında kaldığı, ayrık nizam. 2 katlı, Emsal; 0,15 olarak imarının bulunduğu belirtilmektedir.

MUHAMMEN KIYMETİ : Dosyamızdan düzenlenen 04/02/2011 ve 24/02/2011 tarihli Kıymet Takdir Raporlarına göre taşınmaza 1.400.000.00-TL(BirmilyondörtyüzbinTL) kıymet takdir edilmiştir. KDV % 18

SATIŞ ŞARTLARI

1- Taşınmazın Satışı 30,05.2011 günü saat 14.00 den 14.10'e kadar Büyükçekmece 3 .İcra Dairesi'nin 2011/240 TAL. Sayılı dosyasından BÜYÜKÇEKMECE 3.İCRA DAİRESİ'nde; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakların toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile İhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle 2,şatış; 09/06/2011 günü aynı yer ve saatte İkinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok anırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'tnı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir,

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen değerin % 20!si oranında pey akçesi(nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraftan. Katma Değer Vergisi (KDV % 18), tahliye ve teslim giderleri akaya aittir. Birikmiş emlak vergileri satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, iln tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği, takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/240 TAL. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları iln olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com