Almanya'da kira ve temel yardımda muafiyet sınırı değişiyor!

Almanya'da kira ve temel yardımda muafiyet sınırı değişiyor!

Almanya'da federal hükümetin bu yılın başında yürürlüğe koyduğu, Almancası ‘Grundrente’ olan temel emeklilik ödeneği kapsamında bazı değişiklikler yapıldı.


Almanya'da federal hükümetin bu yılın başında yürürlüğe koyduğu, Almancası ‘Grundrente’ olan temel emeklilik ödeneği dahilinde bazı yardım kalemlerine ilişkin dar gelirli emeklileri mutlu eden bir çok yenilikler yapıldı.

Hürriyet'ten Ayhan Can'ın haberine göre, örneğin; emekli aylığı yetmediği için Almancası ‘Grundsicherung’ olan sosyal yardım ödeneğine ve kira yardımına muhtaç olanların cebinde ay sonunda daha fazla para kalmış olacak. Gerek sosyal yardım ödeneğinde gerekse kira yardımında dikkate alınan gelir sınırlarının yukarı çekilmesi sonucunda söz konusu yardım kalemlerinden yapılacak kesinti miktarları da düşmüş olacak.

Almanya

33 YIL ŞARTI ARANACAK

Emeklilerin lehinde olan bu uygulamadan faydalanabilmek ise temel emeklilik ödeneği için aranan şartlara sahip olmak gerekli. Bu şartlar kısaca şu şekilde; En az 33 sene sigortalılık süresine sahip olmak ve bu süreçte elde edilen kazancın, Almanya’daki ortalama gelirin yüzde 30’luk kısmı ve üzerinde olması gerekli. Bu koşulları taşıyan emeklilerin brüt emekli aylıklarından 100 eurosu ve geri kalan tutarın da sadece yüzde 30’luk kısmı, temel emeklilik ödeneği hesabında muaf tutulacak. Diğer bir şekilde, bu hesap sonucu temel emeklilik ödeneğinde hesaplanan muaf gelir miktarının, sosyal yardım ödeneğinin en fazla yüzde 50’lik kısmını aşmaması gerekiyor ki, bu da toplamda 216 euro yapıyor.

NASIL HESAPLANACAK?


Örnek olarak 33 yıl sigortalı çalıştığınızı ve emekli aylığınızın 550 euro 
tutarında olduğunu düşünelim. Bu 550 euronun 100 eurosu dikkate alınmadığından, dikkate alınan geliriniz 450 euro şeklinde belirlenecektir. Bu miktarın yüzde 30’luk kısmı da, 135 Euro yapıyor. Netice itibarıyla, 235 euro (100 + 135 = 235 euro) tutarındaki muafiyet gelir, sosyal yardım ödeneğinin yüzde 50’lik kısmını (216 euro yapıyor) aştığından, sosyal yardım miktarı veya kira yardımı hesaplanırken baz alınan muaf gelir miktarı, toplamda 216 euro şeklinde kalacaktır. Diğer bir şekilde ise, verdiğimiz bu örnekte 550 euroluk emekli aylığının sadece 334 eurosu (550 – 216 = 334 Euro), sosyal yardım veya kira yardımı ile mahsup edilecek.

 

Almanya'da 50 bin işletme iflas edebilir!