11 / 08 / 2022

Altın Adamlar Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Altın Adamlar Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Altın Adamlar Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16 Mart 2015'te, 100 bin TL sermaye bedeli ile Beylikdüzü'nde, Hasan Övün Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.Altın Adamlar Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye bedeli ile 16 Mart 2015'te Hasan Övün Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda kuruldu.


Altın Adamlar Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu;1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.  Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.  Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı  gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı    8. Konusu ile ilgili yurt dışındaki firmalarla  anlaşmalar yapmak, mümessillik, acentelik vermek, almak, konusu ile ilgili ihalelere katılmak. 9.  Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. 10. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi  ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 16.Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. 17.Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak 18. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. İthalat ve ihracat yapmak 19. Haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek  her türlü donanımın alımı satımı ithalatı ihracatını ve  dağıtımını yapmak  20. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım ithalatını, ihracatını, imal ve montajını yapmak 21. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek 22. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik,eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek 23. Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması elektrik enerjisi üretimi üretilen elektrik enerjisinin ve veya kapasitenin müşterilere satışını yapmak 24. Her derecede okulların ihtiyacı olan her türlü kırtasiye ve okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak 26. Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak 27. Her türlü elektrik ve elektronik cihazın imal montaj alım satım ithalat ve ihracatını yapmak 28.Tarımsal alanda gıda alanında ve diğer alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.  29. Şirket kozmetik, güzellik müstahzaratı, vücut ve cilt bakım ürünleri, kolonya, parfüm, şampuan ve benzerlerinin ithalat, ihracat, alım satımı ve pazarlamasını yapmak 30. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.     31. Her türlü sanayi ve iş makinaları cihazları ile bunlara ait yedek parçaları teçhizat ve ekipmanlarının alımını satımını pazarlamasını ithalat ve ihracatını yapmak 32. Bahçe düzenlemesi peyzaj ve bakım işleri, bitkisel alanların ilaçlama işlerini yapmak ve yaptırmak 33. Tahmil tahliye ve her türlü nakliye işleri yapmak 34. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt  içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 35.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.  36.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler