Altunal Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Altunal Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Altunal Mimarlık Anonim Şirketi, Ayışığı Altunal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Ömer Faruk Altunal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Kadıköy'de kuruldu.Altunal Mimarlık Anonim Şirketi, Ayışığı Altunal Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Ömer Faruk Altunal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nda 50 bin TL sermaye ile 9 Haziran'da Kadıköy'de kuruldu.


Altunal Mimarlık Anonim Şirketi iş konusu; - Yurt içinde ve yurt dışında mimarlık, dekorasyon,şehircilik, mühendislik, projelendirme, planlama, danışmanlık, ve müteahhitlik faaliyetinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek, yapılaşma ve yerleşme yerleri ve inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar için avan proje, tatbikat projesi, kesin proje, nazım plan da dahil olmak üzere her çeşit mimarlık ve mühendislik projeleri yapmak, ihale dosyaları evrakını betonarme, statik, elektrik, mekanik tesisat, kalorifer, havalandırma ısıtma ve soğutma projeleri ile yol meydan, çevre düzenleme, yeşil saha, otopark, kent mobilyaları, metraj ve keşif projeleri hazırlamak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek yukarıdaki faaliyet ve hizmetleri başkalarına yaptırmak hazırlamak ve başkalarından danışmanlık hizmetleri talep etmek, - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat, proje ve taahhüt işleri yapmak, resmi daire ve teşekküllerle özel kuruluşların, hakiki ve hükmi şahısların açtığı inşaat, proje, onarım iç ve dış dekorasyon ihalelerine iştirak etmek. -Üretim, destek hizmetleri ve yönetim faaliyetlerinin geliştirilmesi ,  iyileştirilmesi için mühendislik, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermek, verdirmek, - Tasarım,  ürün Geliştirme, Yerleşim Planlama, Talep Tahmini, Üretim Planlama, Kaynak planlama, Tedarik Planlama Tedarik Zinciri, Tedarik, Üretim, Kalite Kontrol, Destek Faaliyetleri, Satış ye. Satış Sonrası, Müşteri- İstek ve Şikayetleri, Süreç Yönetimi, Liderlik, Kalite Yönetim Sistemi ve tüm bu sahalar ile ilişkili alanlarında mimarlık, mühendislik, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek verdirmek, -Tüm bu alanlarda veri toplama, analiz yapma, yorumlama, öncelik belirleme, problem çözme,  iş geliştirme, sürekli iyileştirme, yeni- metodolojilerin tasarımı ve uygulamasını yapma, yaptırma. Bu konularda mimarlık,  mühendislik, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek, verdirmek,  -Tedarikçilerden Ana sanayine ve/veya şirket içindeki alt fonksiyonlar arasında eş zamanlı üretim ve teslimat sitemlerinin, çekme sitemlerinin  tasarım, Uygulama, geliştirme mimarlık, mühendislik, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermek, verdirme, -Şirketlerin ana faaliyet ve alt faaliyet hedeflerinin belirlenmesi, hedeflere ulaşmak üzere faaliyetlerin planlanması ve uygulanması için mimarlık, mühendislik, proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermek, verdirmek, -Tüm bu metodolojilere ilgili  sitem analizi yapmak, yazılım, tasarlamak, yazılım üretmek, yazılım geliştirmek, yazılımları uygulamaya almak, bu yazılımların ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak,  - Şirketlerin faaliyet; alanlarındaki bazı alt fonksiyonların müteahhit ve diğer iş birliği yapılan şirketlere devredilmesi konularında, mimarlık, mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetleri vermek verdirmek söz konusu hizmetleri satın almak, yerine getirmek ve satmak, -Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek kaydıyla her türlü sistem entegrasyonu, müşteri, ve paket yazılımı, uygulama, geliştirme, bakım, kurulum, entegrasyon taşeronluk, proje çözümleri, bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımların pazarlanması ve yeniden satışı hizmetleri ve her türlü bilişim teknolojisi, proje ve danışmanlık hizmetini sağlamak, -Yurt içinde ve Yurt dışında toplu konut, münferit konut, iş yeri inşaatları, prefabrike konutlar ve iş yerleri, fabrikalar, şantiyeler, sportif tesisler, yüzme havuzları, kara ve demiryolu, su, kanalizasyon, İş hanı, dükkan, fabrika, okul, hastane, sanatoryum, sağlık ocakları, sağlık yapıları, sanayi yapıları, ve her türlü binalar, ve tesisleri, sanayi bölgeleri inşaatları ve altyapı inşaatları, köprü, baraj, bent, liman, iskele, akaryakıt istasyonu an, depo, silo, cami, otel, motel, dinlenme tesisiler, eğitim tesisleri, tatil köyleri ve her nevi inşaat işleri ile ilgili her türlü ihalelere girmek, ihalelerde komple ve kısmi taahhütlerde bulunmak ve bu husustaki taahhütleri kabul etmek, dekorasyon ve mobilya işlerini yapmak, konusu ile ilgili şirketlere ortak olarak veya konsorsiyum olarak katılmak, yap sat devret işletme; modeli ile ilgili her türlü devlet ihalesine girmek, bu işlerle ilgili işlerin inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak, montajlarını alçı dolgu; kaplama, boya ve badana ile sanat yapı ve restorasyon ve benzeri her çeşit inşaat ilerini ve İnşaat müteahhitliğini yapmak, onarımını ve tamirat ve tadilatını, bayındırlık hizmetleri ile İlgili her türlü inşaat, hafriyat, dolgu, ve blokaj işlerini yapmak ve yaptırmak, -Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü toplu konut, mesken, fabrika, bina, sınai ve ticari nitelikteki tesislerin yapımım üstlenmek, bunların inşaatlarının yapımı yatırım çalışmalarının danışmanlığını yapmak, yaptırmak.


Altunal Mimarlık Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Çifte Havuzlar Mahallesi, Bağdat Caddesi, Gözde Apartmanı No:208/Daire: 4