Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Meteb S S Al-Waleed, Zoheir Choulah, Mehmet Yıldırım tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile kuruldu.

Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Meteb S S Al-Waleed, Zoheir Choulah, Mehmet Yıldırım tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu. 


Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  1- Her türlü gayrimenkul alımı,satım,kiralaması ve dahili ticaretini yapmak.Her türlü gayrimenkul alım ve satımında komisyonculuk hizmeti vermek.Bu işlerle ilgili olarak danışmanlık yapmak.      2- Her türlü onarım, restorasyon ve inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, işletmek ve kiraya vermek.İnşaat işi ile ilgili olarak tüm inşaat makine,araç ve teçhizatların yedek parçalarının imalat, alım ve satımını  yapmak.      3- Yurtiçinde ve yurtdışında amacına ve faaliyet konusuna uygun olarak; bir veya çok katlı her türlü konut, toplu konutlar, siteler, uydu kentler, yüksek(kule tipi) iskan blokları(apartmanlar) iş merkezleri ve hanları, enerji santralleri, çarşılar, süper ve hiper marketler, alışveriş merkezleri, dükkanlar, her türlü ticari ve sınai bina ve tesisler, turistik kompleksler, konaklama kompleksleri, oteller, tatil köyleri, sağlık merkezleri, hastaneler, üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları, her türlü resmi ve özel binalar ve lojmanları, her türlü okul, camii ve sair sosyal tesisler veya bu amaca özgülenmiş yapılar, her türlü eğlence ve sanat etkinliklerinin yapıldığı ve sergilendiği yapılanmalar, rekreasyon tesisleri, yapay gölet, kanal, marinalar, köprüler, kara, hava ve demir yolları ve sair ulaştırma yapıları her türlü banka yönetim ve şube binaları, şehircilik ile ilgili her türlü altyapı tesisleri, pis ve temiz su arıtma, yağmur suyu drenaj, doğalgaz, hür türlü elektrik ve dış aydınlatma, telefon iletişim ve özel haberleşme tesisleri, peyzaj ve kentsel yapılar ve sair tesisleri konum ve mevzuata uygun surette satın almak ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersindeki tüm organize sanayi bölgelerinde yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler ve sair her türlü hukuki mevzuat dahilinde ve mevzuat uyarınca yerli veya yabancı yatırımlar yapmak ve/veya yaptırmak.      4- Gayrimenkul ile ilgili her türlü müşavirlik, mühendislik ve mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Şehir ve imar planları hazırlamak, arazi ölçüm haritalama, birleştirme, ifraz ve bilumum kadastro işleri, konut, ticari, endüstriyel, turistlik, eğitim, kültür, sağlık, eğlence hizmetleri için kullanılacak yapıların plan, tasarım, inşaat ve etüt işlerini yerine getirmek,plan tadilatları için müracaatlar yapmak, uygulamalarını yaptırmak.      5- Her türlü inşaat, planlama, işletmecilik faaliyetlerinde organizasyonlar yapmak, emlak projeleri geliştirmek, bunların pazarlaması ve ticaretini yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.      6- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.      7- Konusu ile ilgili yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı sermayenin iştirakiyle yeni tesisler ve işletmeler kurup işletmek.      8- Akaryakıt istasyonları açmak, işletmek, yıkama yağlama servis istasyonları, otoparklar kurmak ve işletmek. Her türlü petrol, petrol türevleri; benzin, motorin, gaz yağı, fuel oil, solvent, jet yakıtı gibi akaryakıt ile madeni yağlar, gresler vb. alımını, satımını  yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım, dolum tesislerini kurmak, her türlü sıvılaştırılmış petrol gazlarının depolanması veya muhafazasını yapmak. Dolum tesisleri kurmak ve konu ile ilgili her türlü kimyevi madde ithalat, ihracat, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak.      9- Her nevi tarım ve iş makinelerinin imalatı, ithalatı, ihracatı, yeraltı ve yer üstü maden, değerli maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi; maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve tabii kaynakların ithalat ve ihracatını yapmak.      10- Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak, paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak, araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek ve bu faaliyetler ile ilgili her türlü nakil vasıtaları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek      11- Her tülü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacığı yapmak, her türlü ticari amaçlı motorlu araç kiralama hizmetleri vermek, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.      12- Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış.


Alwaleed Gayrimenkul İnşaat Danışmanlık İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Fatih, Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi, Keçeci Meydanı Sokak, H1 Blok, No:3 Kat:2 Daire:5