25 / 05 / 2022

Aner Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Aner Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ömer Kızılkaya tarafından 30 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi'nde kuruldu.Aner Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ömer Kızılkaya tarafından 30 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi'nde kuruldu. 


Aner Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, hafriyat,  elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon, işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 2.Yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek her çeşit inşaat yapmak yaptırmak satmak satın almak kiralamak kiraya vermek toplu veya müstakil konut işyeri ticarethane okul baraj köprü yol okul cami hastane spor salonu stadyum fabrika binaları içme suyu tesisleri prefabrike binalar otopark kanalizasyon oyun salonları meydan ve bahçeler komple tesisler inşa etmek bunların mimarlık ve mühendislik projelerini çizmek,  montaj ve peyzaj işlerini yapmak; beton ahşap plastik çelik ve cam boya vb. inşaat dekorasyon malzemeleri ile her türlü inşaat kaba inşaat malzemeleri boya sıhhi tesisat elektrik tesisat çelik konstrüksiyon ve izolasyon malzemelerinin alım satımı montaj pazarlama ithalat ve ihracatını yapmak. Zemin ve yapı malzemeleri labaratuar hizmeti vermek deneylerini yapmak raporlarını hazırlamak 3.Her türlü inşaat işlerini yapmak için kendi hesabına veya özel ve tüzel kişiler namına arsalar temin etmek bu arsaları parselleyip pazarlamak kat karşılığı inşaat yapmak yaptırmak gayrimenkullerin alım satımı parselasyon ve imar işlerini yapmak bu gayrimenkuller üzerinde şahsi ve ayni haklar tesis etmek toptan veya bölüm olarak satmak kiralamak ve kiraya vermek konusu ile ilgili emlak büroları açmak. 4.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 5. Şirket her türlü inşaata ait kaba ve ince işçilikleri ile her türlü iç ve dış mekan dekorasyon mantolama  işlerini malzemeleri ve malzemesiz olarak taahhüt edip yapmak yaptırmak, 6.Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek, proje uygulamaları yapmak, şehircilik projeleri ve imar planları hazırlamak, yol projesi ve uygulaması yapmak, geoteknik proje ve uygulama yapmak, zemin etüdü, sondaj işleri, sismik ölçüm yapmak ve raporlarını hazırlamak, su yapıları ve hidrolik sistem projeleri ve imalatı yapmak, 7.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve yol ve çevre düzenlemesi alanlarında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, çelik, statik, betonarme proje ve teknik hesaplar yapmak, bunlarla ilgili danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, çizim, fizibiliteler yapmak, yaptırmak ve bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Şirket yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için şu faaliyetlerde bulunabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kar irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Aner Teknik Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres: Çatalca, Ferhatpaşa Mahallesi, Hasan Akın Sokak, Akın İş Hanı No:6/B014