İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün İbrahim Yavuz ve Ayşe Can imzasıyla kuruldu.


İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün İbrahim Yavuz ve Ayşe Can imzasıyla kuruldu. 


İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat yapımı , mesken,toplu konut,yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye,depo,spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı, her türlü gayrimenkulun yapımı ,alımı,satımı, yurtiçi ve yurtdışı müteahhitlik hizmetleri,taşeronluk hizmetleri,gayri menkul kiralama hizmetleri, danışmalık işlemleri yapmak. 2-Her türlü inşaat malzemelerini  imalatı, tuğla kiremit, kum, çimento,mıcır, inşaat demiri, fayans , karo,kalebodur , parke , mermer, sıhhi tesisat malzemeleri, kapı ve pencere doğramaları, hazır sıva, iç ve dış sıva, badana , tecrit ve izolasyon malzemeleri,boya, armatürler, asma tavan ,açılır kapanır çatı pencere ve kapı sistemleri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı , satışı, ithalat ve ihracatı. 3-Her türlü dekorasyon tanzim ve yapımı, dekorasyon malzemelerinin imalatı ve mimari  tasarımı, taahhüt, peyzaj mimarisi, iç ve dış mimarlık , çevre tasarımı ve düzenlenmesi, 4-Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri alım satım ve üretimi, 5-Her türlü PVC , alüminyum ,demir ve metal doğrama imal ve alım satımı, 6-Her türlü hurda sıhhi tesisat ve inşaat malzemeleri alım satımı, 7-Konusu ile ilgili olarak her türlü gayri menkul ,arsa ,arazi, personel lojmanı,büro , eğitim ve dinlenme tesisleri, iş makinaları satın alır satar ,kiralar, kiraya verir, rehin ,ipotek, devir ,temlik, kat irtifakı, kat mülkiyeti ve benzeri tapu işlemlerini yapmak ve ticari işletme rehini akdetmek , bu işlemleri şirket lehinde veya aleyhinde mülkiyeti üçüncü kişilere ait gayri menkuller üzerinde de yapabilmek , aracılık yapmamak şartı ile ayni hakları tesis ve tescil ettirmek, devletin sağladığı teşvik ve yatırım kolaylıklarından faydalanmak, 8-Şirket işleri için gereli taşıtları iktisap etmek , devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarrufta bulunmak.  9-Şirketin amacına ulaşabilmesi için yurt içinden , yurt dışından her türlü krediler, emval kefalet kredileri,senet üzerine avans kredilerinin alınması , aracılık yapmak kaydı ile kullanılması; 10-Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 11-Şirketin lüzumlu borç ve  alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri , alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması  , ticari işletme rehini akdedilmesi; 12-Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların , ihtira hakları ve beratlarının , ruhsatnamelerin , ustalık haklarının , ticaret unvanlarının , brövelerin alınması , satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 13-Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması mevcut ticari işletmelere iştirak edilmesi, 14-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 15-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları,fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 16-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 17-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 18-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 19-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak ve arsa almak, tarla almak, alınan tarlalar ile ilgili özel parselizasyon işlemlerini yaparak  yapılan parselleri satmak. 20-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri  ve islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.yapmak. 21-Her türlü mimarlık ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler


İber Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi adres; TALATPAŞA MAH.1012 SK. NO:31-33/5 ESENYURT